Synundersökning

Det kan finnas olika anledningar till att man gör en synundersökning. Den vanligaste orsaken är för att kontrollera hur bra synen fungerar. Ögat måste kunna ge fokus på både kort och långt håll samt kunna samarbeta.

Vid en traditionella synundersökning tittar man därför på synskärpan, det som på fackspråk kan kallas för visus. Skärpan avgör hur bra ögat kan urskilja små detaljer och bestäms av flera delar av ögat och synen.

Synskärpans kvalitét beror på:

  • Gula fläcken, ett område på näthinnan där tätheten av tappar är extra hög
  • Ögonmusklerna och linsens förmåga till ljusbrytning
  • Centrala nervsystemets fortledning och processning av synimpulser

Om man ser dåligt kan alltså bero på en eller flera fel i ovan nämnda komponenter av synen.

Så går en vanlig synundersökning hos optiker till

Under ett besök hos en optiker för en vanlig synundersökning testas synen på både långt och nära håll. Man får sitta med ögonen i en apparat och titta på bokstäver. Optikern justerar avståndet och frågar om du kan läsa bokstäverna.

Varje öga testas för sig och du får även säga om du tycker en bild är skarpare än en annan i olika tester. Den traditionella syntavlan med bokstäver är på väg bort till fördel för ny teknisk synutrustning.

Utrustning för synundersökning hos optiker
Avancerad utrustning som optiker använder för att mäta synskärpa.

Med denna utrustning kan man även mäta olika saker i ögat som kan ligga till grund för val av synkorrigering. En apparat som kan mäta brytningsfel och föreslå passande synkorrigeringsstyrka kallas för autorefraktor. Ordet refraktionering används ibland för utprovning av glasögon och linser.

Hela testet brukar ta kring 30 minuter och inkluderar en utvärdering med förslag på efterföljande hjälp (om det behövs). Om du har några tidiga tecken på ögonsjukdomar som optikern upptäckt med ögonbottenfotografering får man prata om det.

Synskärpa från 0,1 till 1,0

Resultatet av en traditionell synundersökning presenteras i form av ett värde på synskärpa (S) angivet som decimal från 0,1 till 1,0. Normal synskärpa är då S = 1,0 men vissa människor har bättre synskärpa än normalt och kan ligga en bit över 1.

Om man har en nedsatt synskärpa sägs det att man har suddig syn och är den tillräckligt nedsatt behöver man synkorrigering. Det kan man få genom flera olika metoder idag där kontaktlinser, glasögon och laseroperation är vanliga.

Vad kostar en synundersökning?

Priset på synundersökningar kan variera ganska mycket mellan optiker och var i landet man bor. Det kan vara gratis som del av en kampanj eller som del av statligt stöd. Priset skiljer sig också beroende på om det är för glasögon man vill testa eller för linser. Vissa optiker har också olika priser för olika åldersgrupper med rabatterade priser för unga och gamla.

OptikerOrd.pris GlasögonOrd.pris Linser
Specsavers345 kr395 kr
Smarteyes400 kr500 kr
Synsam449 kr549 kr

I tabellen ovan har vi valt Umeå som ort och noterat priset för en undersökning till vuxna över 25 år men under 65 år. Priserna är hämtade den 10 februari 2020.

Utrustning som används vid ögonundersökningar

Den senaste utrustningen inom ögonvård och undersökningar av våra ögon har mycket avancerad teknik inbyggd. Förutom att upptäcka synfel kan ögonhälsan i sin helhet analyseras med specialutrustning.

  • Tonometer, mäter spänningar och tryck i ögat
  • Autorefraktor, ger snabb mätning av synfel genom att skicka in ljus och mäta reflektionen tillbaka
  • Retinoskop, för noggrann mätning av synskärpan
  • Oftalmoskop, undersöker näthinnan i ögats bakre del inklusive synnerven och blodkärlen bakom ögat