Terminalglasögon

Bildskärmar finns på var och varannan arbetsplats idag och tidigare kallades de för terminaler. De speciella glasögonen som togs fram för att underlätta terminalarbete fick då namnet Terminalglasögon. Ett modernare namn som också används är datorglasögon.

kvinna med terminalglasögon framför datorskärm

Långvarigt arbete framför en datorskärm kan vara påfrestande för ögonen och orsaka andra problem sekundärt. Vanliga symptom hos den som är i behov av denna typ av glasögon är ansträngda ögon, huvudvärk och nackbesvär.

Dessa symptom kan vara för att synen inte är optimal för arbete med skärmar på det avstånd som är vid ett skrivbord.

Olika typer av terminalglasögon

Det finns lite olika sorters terminalglasögon, som vi även kan kalla för arbetsglasögon eller skärmglasögon. Beroende på om eller vilket synfel man har blir det olika korrigering som behövs i glasögonen.

Det finns vanliga enkelslipade glasögon, vars funktion är att underlätta att se på nära håll. Det är det billigaste alternativet och kan till exempel hjälpa en person som är i behov av läsglasögon.

Har man behov av glasögon både på nära och långt håll kan man välja så kallade progressiva terminalglas. Där finns det många olika val och slipningar så det kräver speciellt anpassade arbetsglasögon där en optiker hittar bästa funktionen för dig och ditt arbete.

Anpassningar kan göras utifrån hur arbetet ser ut, vilka avstånd som du växlar mellan på ditt arbete. Ett kassabiträde växlar till exempel mycket mellan att titta på kassaterminalen och kunden.

  • Närprogressivt glas, för 40-100 cm
  • Rumsprogressivt glas, för 40-300 cm

Då kan arbetsgivaren betala för terminalglasögonen

En arbetsgivare kan bekosta terminalglasögon åt sina anställda. Om den anställde är i behov av det för arbete vid dator är det en skattefri förmån. Reglerna innefattar även så kallade terminalprogressiva glas om det behövs för att utföra arbetet.

Anställd: Du som anställd har enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS1998:5 rätt att få terminalglasögon om du har ögonbesvär och en synundersökning utifrån din arbetssituation visar att du är i behov av bildskärmsanpassade glasögon. Alla som arbetar över en timme om dagen framför en datorskärm har rätt till synundersökning.

Datorglasögon räknas som arbetsredskap och ska inte kosta dig som anställd något, inte ens synundersökningen behöver du betala. Självklart kan man köpa terminalglasögon privat om man har behovet av det i sitt privata liv men inte i arbetslivet.

Arbetsgivare: Som arbetsgivare ska terminalglasögon bokföras som en avdragsgill kostnad. De räknas som arbetsredskap, precis som skyddsglasögon. Det innebär att du kan lyfta moms på både synundersökningen och glasögonen. Detta gäller även dig som köper datorglasögon till dig själv i en enskild firma. Samma krav på behovet gäller såklart.

För att terminalglasögonen ska vara skattefria måste kostnaden för de vara rimliga. Man kan inte köpa lyxiga märkesbågar utan får hålla sig till enklare bågar till rimliga priser och belopp.

Terminalglasögon utan synfel

Grunden bakom föreskrifter och regler är att terminalglasögonen ska hjälpa med synkorrigering. Terminalglasögon utan korrigering av synfel är därför inte att betrakta som ett arbetsredskap och därför inte avdragsgillt.

Ett exempel är glasögon med ytbehandling som minskar det blå ljuset från skärmar. Glasögon med blåljusfilter kan upplevas som avlastande men det är en typ av glasögon du isåfall får bekosta själv och inte kan kräva av din arbetsgivare. Däremot finns inget hinder att din arbetsgivare köper in såna terminalglasögon utan styrka ändå.

Källor