Tårar

I ytterkant, ovanför ögat sitter tårkörtlar. Det är där som tårvätskan bildas och sedan rinner ner och sköljer över ögats hornhinna så den hålls fuktig. Produktionen av tårvätska pågår hela tiden men kan förändras om vi drabbas av en ögonsjukdom eller blir ledsna och gråter. Ett finare ord för tårarnas flöde är lakrimation.

Olika typer av tårar

Det är skillnad på gråtande tårar när man är ledsen och tårarna som kommer när man skär lök. En grov indelning ger följande tre tårtyper:

  • Bastårar
  • Reflextårar
  • Känslotårar

Tårarna som håller hornhinnan fuktig och kontinuerligt rensar ögat från dammpartiklar kallas för bastårar.

Om du fått skräp i ögat, står och skär lök eller utsätts för tårgas producerar tårkörtlarna extra mycket vätska och dessa brukar kallas för reflextårar. Den här typen av tårar har de flesta däggdjur.

Tårar kan rinna av olika anledningar.
Tårar kan rinna av olika anledningar och innehåller olika saker.

När tårarna rinner på grund av sorg, smärta eller glädje är det ytterligare en annan typ av ögontårar. De brukar kallas för känslotårar och innehåller faktiskt lite andra saker än den andra tårvätskorna. Analyser visar att det finns speciella hormoner, proteiner och endorfiner i känslotårar.