Synfel

När ett öga bryter ljuset som det ska kallas det för emmetropi (av ”emmetros”, grekiska för passande/välproportionerad). Det är dock väldigt vanligt med någon form av brytningsfel. 99% av alla brytningsfel beror på en för kort eller för lång ögonglobsform, vilket gör att linsens ackommodation inte räcker till för att skapa en fokuserad bild på näthinnan.

Ljusets strålar faller in och bryts på ett sådant sätt att bilden istället blir oskarp. Ser man suddigt bör man därför gå till optikern för en kontroll. Där kontrolleras skärpan med hjälp av olika testmetoder, bland annat den klassiska där man får läsa upp bokstäver på en tavla som är placerad en bit bort. Efter att man kommit fram till orsaken till synfelet, kan det korrigeras på olika sätt. Glasögon och kontaktlinser hör idag till de vanligaste, men det finns också alternativ som operation eller behandling med laser. Vid de sistnämnda metoderna görs ett ingrepp där man omformar vävnaderna i ögat, på ett sådant sätt att synfelet rättas till.

Här på ÖgonUpplysningen tar vi upp de fyra vanligaste synfelen:

4 comments

    1. Hej Nada!
      Att se en ”ljusring” kring en gatulyktas sken är absolut ett normalt fenomen. Glödlampan sprider som en aura av ljus, dvs skenet koncentreras inte enbart till den punkt det kommer ifrån utan uppfattas som att den lyser en bit utanför också.
      Tack för din fråga!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *