Katarakt – grå starr

Katarakt, eller grå starr som det också kallas, är ett tillstånd som innebär att ögats lins blir grumlig. Det är en mycket vanlig orsak till försämrad syn hos äldre människor. Forskning visar att 50 % av alla personer mellan 65 – 74 år har katarakt. Denna siffra ökar sedan så att katarakt finns hos hela 70 % bland de som är över 75 år. Även om katarakt främst är ett tillstånd som förekommer i högre åldrar så kan även yngre personer, till och med nyfödda, drabbas.

 

Varför får man katarakt?

Det finns flera orsaker till varför man får katarakt, där den vanligaste är hög ålder. Man kan således säga att katarakt är en del av det naturliga åldrandet. Vissa sjukdomar som drabbar kroppens ämnesomsättning, som till exempel diabetes, kan också bidra till uppkomsten av katarakt.

Personer som är gravt närsynta har lättare att få katarakt, liksom personer som röker eller får läkemedelsbehandling med kortison. Uveit, en inflammation i ögats inre delar, ökar också risken. Även trauma mot ögonen kan på sikt leda till katarakt. Det gäller både vid trubbigt våld såsom vid ett kraftigt slag och vid skador som leder till att ögongloben perforeras.

Vissa typer av strålning såsom infraröd strålning och UV-strålning tros vara riskfaktorer för att få katarakt tidigare i livet. Hos de individer som får katarakt som barn eller i ung vuxenålder beror det ofta på ärftliga faktorer. Barn som har vissa specifika sjukdomar i ämnesomsättningen, såsom Wilsons sjukdom, galaktosemi och hypokalcemi, drabbas i högre utsträckning av katarakt.

Vilka symptom ger katarakt?

Katarakt ger varierande grad av försämrad syn, allt från lätt till total synnedsättning. De flesta upplever besvär med bländning, framför allt vid bilkörning när det är mörkt. Grumlingarna i linsen kan göra så att ljuset bryts ojämnt när det passerar linsen, vilket kan orsaka dubbelseende.

Den förändrade brytningen i linsen kan även öka graden av närsynthet så att man plötsligt klarar av att läsa utan glasögon. Om katarakten är väldigt tät och svälld kan detta leda till ett sekundärt glaukom, det vill säga ett förhöjt ögontryck, och även uveit. Både glaukom och uveit kan ge bestående skador på synen.

Hur kan katarakt behandlas?

Katarakt behandlas effektivt och enkelt genom operation. Då opereras den egna linsen bort med hjälp av ultraljud. Linskapseln, som omsluter linsen, lämnas kvar i ögat. I denna läggs istället en vikbar plastlins in, en så kallad intraokulär lins (IOL). Vid operationen behöver man bara göra ett mycket litet snitt, cirka 2 mm, och hela operationen brukar inte ta mer än 10 – 15 minuter. Detta gör att man oftast kan gå hem samma dag som man opererats.

Som vid alla operationer finns det en viss risk för komplikationer, varav flera är ovanliga och främst förekommer då svårigheter tillstött under själva operationen. Den allra vanligaste komplikationen efter en kataraktoperation är så kallad efterstarr. Två år efter operationen kan efterstarr ses hos mellan 5 – 30 % av de vuxna patienterna. Efterstarr är dock inte farligt och åtgärdas enkelt genom att göra ett hål i linskapseln med hjälp av laser.

Efter en kataraktoperation kan de allra flesta leva ett helt normalt liv. De första veckorna behöver man dock använda ögondroppar för att förebygga inflammation. Dessutom kan man behöva byta sina glasögon eftersom brytningen ändras vid operationen. Det är bra att vänta med glasögonbytet till cirka 4 – 6 veckor efter operationen då det är ungefär den tid det tar för synen att stabilisera sig.

 

Katarakt hos nyfödda

Medfödd katarakt, även kallad kongenital katarakt, är ett ovanligt tillstånd men till skillnad från katarakt hos vuxna desto mer allvarligt. Kongenital katarakt upptäcks oftast tidigt, antingen när barnläkaren på BB eller på BVC lyser med en lampa i ögonens pupiller.

Ibland upptäcker föräldrarna själva att barnet har grumlig pupill. Vid lätta grumlingar i linsen behövs oftast ingen behandling. Om grumlingarna däremot är täta måste dessa opereras så snart det går. Detta är viktigt för att barnet ska få en tydlig och fokuserad bild på näthinnan, istället för en suddig bild, så att synens utveckling blir optimal. Vid operationen byts barnets egen lins ut mot en plastlins. Därefter får barnet gå på täta kontroller på ögonmottagning för att testa synen och för att upptäcka eventuella komplikationer till operationen.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *