Hornhinnesjukdomar

Det finns olika typer av sjukdomar på hornhinnan som kan ge synnedsättningar. Keratit, inflammation i hornhinnan, är en av dem. Det drabbar oftast bara ett öga och gör det rött och rinnande, med försämrad synförmåga. I samband med inflammation i hornhinnan, eller om våld utifrån förekommit mot ögat, kan den även svullna tillfälligt. Den blir då gråaktig och grumlig, med symptom som dimsyn och att man ser färgade ringar kring ljuskällor.Man kan även känna av bländning och skavningskänslor.

En annan variant av hornhinnesjukdom är keratokonus, eller toppig hornhinna. Hornhinnan har då förlorat sin normala form och blivit tunn och toppig i mitten, som en kon. Resultatet blir att cornea inte kan bryta inkommande ljus som det ska, varpå man ser suddigt. Lindriga former av keratokonus kan avhjälpas med linser, medan det i svårare fall kan bli nödvändigt med en hornhinnetransplantation.

2 comments

    1. Hej!
      Vid misstanke om hornhinnesjukdom ska du alltid söka ögonvård, antingen hos sjukvården eller hos optikern. Därifrån kan du sedan, om nödvändigt, remitteras vidare.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *