Glaukom (grön starr)

Glaukom, även kallat grön starr, är en ögonsjukdom som vanligtvis kommer smygande. Den finns i olika former, där den mest förekommande kallas för öppenvinkelglaukom. Vid denna typ av grön starr skadas dräneringen av den vätska som produceras i kammaren mellan cornea och iris, och som ska försörja cornea och iris med näring. Då stiger trycket i ögat, vilket ger en minskad blodtillförsel, vilket i sin tur gör att nervceller i retina skadas. Öppenvinkelglaukom ses oftast hos äldre personer.

Det finns också en variant som kallas för trångvinkelglaukom, eller akut glaukom. Den är mer ovanlig och uppträder plötsligt, i kombination med svåra smärtor. Det blir nämligen stopp i kammarvätskans flöde, varpå trycket inne i ögat blir väldigt högt, vilket gör mycket ont.

För att upptäcka grön starr tidigt måste ögonen undersökas av en specialiserad läkare. Eftersom synnerven skadas av glaukom är det bland annat denna som ögonläkaren tar sig en noggrann titt på. Sjukdomen hinner gå ganska långt innan man själv upptäcker förändringar i synförmågan – då i form av nedsatt syn. Innan dess har små delar av synfältet fallit bort allt eftersom, och detta är alltså något som sker utan att man är medveten om det. Sjukdomen måste trots förlusten av synfält inte alls gå så långt som att orsaka blindhet – många har faktiskt glaukom utan att ens veta om det.

4 comments

  1. Grön starr (glaukom) och grå starr är två helt olika ögonsjukdomar. Grön starr uppstår ibland på grund av att trycket i ögat ökar, men i många fall är också trycket normalt. Grön starr skadar synnerven och därmed blir synen gradvis sämre.
   Grå starr (katarakt) innebär att ögats lins, normalt helt genomskinlig, istället blir grumlig. Detta beror på att cellerna i linsen dör och hindrar ljuset från att nå näthinnan.

 1. Jag har medfödd grå starr och opererades när jag var en vecka, ser idag ca. 0.8. Jag undrar hur sjukdomen uppstår? Jag vet att jag har ärvt den ifrån min mamma, men innan henne var det ingen i släkten som hade det (om inte mormor hade en fling på sidan om dvs). Undrar också hur vanligt det är, hur många i Sverige har t.ex. medfödd grå starr?

  1. Hej!
   Orsakerna till att ögats lins blir grumlig är inte alltid helt kända. Ärftlighet är en bidragande faktor, likaså kan bl.a. rökning, vitaminbrist och diabetes vara det. Grå starr kan förekomma i alla åldrar, även om det är vanligast hos äldre. I åldrarna 65-74 år beräknas ca 50% ha grå starr. Det är landets vanligaste orsak till operation (alla kategorier), med drygt 106.000 operationer under år 2013.
   Tack för din fråga!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *