Diabetesretinopati

Diabetes är en sjukdom som kan påverka ögonen. Vid diabetes kan det långvarigt förhöjda blodsockret förändra blodkärlen på retina, vilket gör att det blir sämre cirkulation där. En följd av försämrad cirkulation kan vara syrebrist, och skulle en sådan uppstå i retinas centrum eller på gula fläcken så bildas en svullnad lokalt.

Vid syrebrist i perifera retina uppstår nya blodkärl, som är sköra och lätt börjar blöda. Om svullnad eller blödning drabbar gula fläcken kan synen skadas. Får förloppet fortgå kan blödningarna dessutom orsaka bindvävsärr på näthinnan, vilket ökar risken för näthinneavlossning. Detta kan i sin tur leda till blindhet.

Symptom på diabetesretinopati kan vara en mörk skugga över synfältet – dock ser man inte några tecken på sjukdomen förrän den redan har angripit gula fläcken eller orsakat blödningar. Nuförtiden går det hur som helst sällan så långt, då diabetiker med jämna mellanrum går på kontroll för att upptäcka eventuella förändringar på retina. Skulle läkaren upptäckta några misstänkta sådana, kan dessa behandlas med laser.

För att förebygga diabetesretinopati kan man, förutom att gå på redan nämnda kontroller, se till att hålla sitt blodsocker, blodtryck och blodfetter på en bra nivå. Risken för att man som diabetiker ska utveckla sjukdomen ökar nämligen av höga värden på blodtryck, blodsocker och blodfetter, men även av rökning och hormonella förändringar (som vid en graviditet).

2 comments

    1. Cirka 35–65 procent av alla personer med diabetes beräknas ha någon form av näthinneförändringar, och 10–35 procent har förändringar som hotar synen.
      För att förebygga diabetesretinopati bör du se till att hålla blodsocker, blodtryck och blodfetter på en jämn och bra nivå.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *