Ögondroppar och ögonsalva

Denna typ av läkemedel används vid sjukdomar i ögats främre delar: hornhinnan (cornea), bindhinnan (konjunktivan) samt regnbågshinnan (iris). Även glaukom, torra ögon och allergier kan behandlas med ögondroppar eller salva. Medicinerna har ofta kort hållbarhetstid, så man bör vara uppmärksam på hur länge sedan det var man öppnade förpackningen. Man får också ha i åtanke att en del ögondroppar ska förvaras i kylskåp, och att vissa innehåller konserveringsmedel som kan missfärga mjuka kontaktlinser.

Innan man ska ta sina droppar bör man tvätta händerna. Därefter lutar man huvudet bakåt, tittar uppåt och drar det undre ögonlocket nedåt. Man håller pipetten rakt över ögat, tätt intill, och droppar sedan sin bestämda dos innanför det undre ögonlocket. Till sist ska man blinka ett par gånger, så att dropparna sprids ut. Ska man ta flera sorters ögondroppar i samma öga ska det oftast gå minst 5 minuter emellan varje sort.

Effekten som fås av en ögonsalva är ofta mer långvarig än den som dropparna ger. Även här ska man inleda med en handtvätt, men man behöver inte luta huvudet bakåt utan man kan stå framför en spegel och se vad man gör. Det undre ögonlocket dras ned, och salvan trycks ut i en sträng mellan ögonlocket och ögat. Strängens längd beror på vilken dos man behöver ta. Efter att ha tryckt ut rätt mängd får man blunda lite, och avslutningsvis blinka ett par gånger för att fördela salvan jämnt över ögat.

2 comments

    1. Man kan köpa ögonsalva receptfritt. Apoteket har varianten Noviform, att köpa i butik eller klicka hem från internet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *