Laserbehandlingar (LASIK, LASEK mfl)

Ögonlaserbehandlingar görs på hornhinnan och kan vara antingen ytliga eller djupa. I bägge fallen är avsikten att ändra ögats brytningsförmåga så att ljuset på ett normalt sätt ska kunna fokuseras på näthinnan. Till de ytliga räknas Epi-LASIK och PRK, traditionell excimerlaserbehandling.

Här går vi igenom samtliga typer av laserbehandlingar med prisexempel:

Epi-LASIK

Vid Epi-LASIK (Epithelial Laser Assisted in-situ Keratomileusis) skapar man först ett ”lock” av hornhinnans yttersta lager, det så kallade epitelet. Man separerar epitelet, behandlar området med laser, och lägger avslutningsvis tillbaka epitelet som ett skyddande lock eller plåster. Denna teknik använder man sig av på patienter med måttliga synfel, som inte har tillräckligt tjocka hornhinnor för att klara av den djupare LASIK-behandlingen. Epi-LASIK brukar kosta mellan 13.000 och 15.000 kronor för behandling av ett öga, eller 25.000-29.000 för två.

PRK – Photorefractive Keratectomy

PRK står för Photorefractive Keratectomy och är en något äldre metod. Den innebär att man först skrapar bort epitelet, och därefter polerar med laser för att ge cornea en ny form. Man börjar alltid med att behandla det ena ögat, med några veckors vila innan man tar sig an det andra. Innan ett nytt cellager har hunnit bildas kan det gå 3-4 dygn, under vilka smärtor kan förekomma. Oftast stabiliseras synen igen efter 3-12 månader. Läkningsprocessen kan ibland fördröjas av svullnad/grumling över det behandlade området, vilket också kan ge patienten dimsyn. Det är emellertid vanligare att PRK ger biverkningar i form av återuppstånden närsynthet alternativt en övergång till översynthet.

LASEK / ELSA

Idag är det dock mer brukligt att använda sig av en metod kallad LASEK / ELSA, vilket står för Laser Sub Epithelial Keratectomy / Excimer Laser Subepithelial Ablation. I princip går det till på samma sätt som PRK, men istället för att skrapa bort det yttre epitelskiktet används en svag alkohollösning för att fösa upp cellskiktet till ögats övre del. Därefter poleras corneas yta för att korrigera synfelet, och till sist föses epitelet försiktigt tillbaka. Detta minskar risken för dimsyn och återuppkomst av det man velat behandla. Priserna för LASEK / ELSA ligger mellan ca 10.000 och 14.000 kronor för ett öga, och mellan 20.000 och 29.000 kronor för två.

Djupgående behandlingar – LASIK och In-LASIK

Till de djupa behandlingarna med ögonlaser räknas LASIK och In-LASIK. LASIK använder man vid behandling av de vanliga synfelen närsynthet, översynthet och astigmatism. Metoden är en kombination av laser mot hornhinnan och traditionell kirurgi. Eftersom man använder kniv är det en förutsättning att patienten inte har för tunn cornea.

Vid själva ingreppet skär man ett snitt i övre delen av hornhinnan för att göra ett ”lock” som kan vikas åt sidan. Därefter korrigeras synfelet genom att man med laser tar bort vävnad i corneas mellersta skikt. Locket läggs sedan tillbaka på sin plats igen som ett plåster. Efter operationen slipper ca 95% av patienterna bära glasögon eller linser. Vanligtvis är synen redan dagen därpå tillräckligt god för att exempelvis kunna köra bil, men återhämtningen av cornea fortsätter under flera dagars tid.

Är det ett svårt synfel som har behandlats, eller om patienten är lite äldre, kan läkningstiden bli något längre. Vid alltför stora synfel är dock inte LASIK att rekommendera, då ingreppet innebär en risk att skära för djupt och skada nervtrådar. Biverkningar av behandlingsmetoden kan bland annat vara infektion och epitelväxt under hornhinnelocket. LASIK-metoden kostar vanligtvis ca 12.000-14.000 kronor för ett öga, och mellan 21.000 och 29.000 kronor för två.


In-LASIK, eller Intralase LASIK, fungerar i stort sett som LASIK förutom att man istället för kniv använder laser för att separera vävnaden i cornea. Fliken som skapas av laserstrålen blir väldigt jämn i sin tjocklek, vilket minskar risken för de brytningsfel som ibland kan uppkomma efter ett snitt med kniv. Eftersom det bara är laser som används anses metoden vara något mer precis och skonsam än vanlig LASIK, och den medför en något mindre risk för infektioner. In-LASIK brukar kosta drygt 17.000 kronor för behandling av ett öga.

4 comments

    1. Det finns tyvärr alltid en risk att bli blind av laserbehandling. Denna risk är dock extremt liten. Faktum är att man löper högre risk att bli blind av en infektion efter operationen, än av operationen i sig själv.

  1. Vad kan det finnas för vinst med laserbehandling vid översynthet samt åldersseende? Är tveksam till linsbyte, skulle uppskatta om jag kan få en förbättring av synfelet, då jag ser väldigt dåligt utan glasögon.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *