ICL

Om det är ett större synfel man lider av, men har en för tunn eller oregelbunden hornhinna för att kunna behandlas med LASIK, kan ICL vara lösningen. Förkortningen står för Intraocular Contact Lens eller Inplantable Contact Lens.

Med den här metoden placerar man, under ett kirurgiskt ingrepp, en konstgjord lins framför den riktiga. Man rör alltså knappt cornea, bortsett från det lilla snitt man gör i dess periferi. Man gör också en liten öppning i iris för att inte påverka ögats normala cirkulation av vätska. Synen är bra redan dagen efter behandlingen. Nackdelen med ICL är dock att det finns risk för både grå starr och tryckstegring i ögat. Det kan dessutom bli nödvändigt med kompletterande laserbehandling. Priserna för ICL varierar, men brukar ligga mellan 18.000 och 21.000 kronor för ett öga.

2 comments

  1. Är det inte lätt att den riktiga linsen skadas vid denna typ av behandling eller efteråt, när en extra ligger och trycker mot den riktiga?

    1. Eftersom ICL-linsen placeras inuti ögat, finns en risk att ögats naturliga lins vidrörs. Skada mot den naturliga linsen kan resultera i grumlighet som, i värsta fall, kan göra det nödvändigt att ta bort den och ersätta den med en konstgjord lins. Denna typ av grumlighet är dock extremt ovanlig.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *