Ögonbehandlingar

Ju bättre vi blir på att förstå ögonsjukdomar desto bättre blir vi också på att behandla dem. Idag finns det behandlingar som kan avhjälpa synfel, till exempel med laser, så att man slipper ha glasögon. Just laser har kommit att bli den teknik för synkorrigering vars popularitet ökar snabbast, mycket tack vare att det går så fort och är så precist. Ingreppet kan ta så lite tid som 15 minuter, beroende på metod.

Bland de metoder som används idag hör LASIK och LASEK till de allra vanligaste. Genom att behandla linsen med strålar av laser kan man då modifiera dess form och därmed även förändra hur ögat bryter infallande ljus. Avsikten är att åstadkomma en sådan brytningsförmåga så att den bild som faller på näthinnan fokuseras rätt och följaktligen uppfattas på rätt sätt. Att behandla med laser kan vid en första anblick tyckas kostsamt, men man får inte glömma att resultaten är varaktiga och att det faktiskt kan göra att man slipper använda glasögon eller kontaktlinser helt och hållet.

Inför en laserbehandling av ögonen finns det en rad olika förberedelser att tänka på. Man ska inte ha använt linser på ett tag innan dagen själva ingreppet ska utföras. Kontaktlinser kommer nämligen i direktkontakt med cornea, vilket tillfälligt påverkar dess form. Detta är inte något som upphör så fort man tar ut linsen, utan det kan fortfarande ha effekt i dagar efteråt. Den lilla formförändring som linserna orsakar kan påverka laserbehandlingens resultat. Ofta rekommenderas man därför att ha varit utan mjuka kontaktlinser i minst en vecka före behandlingen, två veckor för hårda och dygnet runt-linser. Man bör också tänka på att ha ordnat så att någon kan hämta en när allt är över, då ingreppet medför vissa bieffekter som gör bilkörning olämplig. Till dessa övergående symptom hör bland annat yrsel, oskärpa och ljuskänslighet. Den behandlande läkaren informerar om hur lång tid man bör stanna hemma efter operationen – ofta handlar det om några dagar. Sist men inte minst ska man komma osminkad, samt ha tagit hänsyn till om det är några läkemedel som ska undvikas innan laserbehandlingen. Vissa mediciner kan nämligen, i likhet med linsbruk, påverka operationen i negativ riktning.

Ögonkirurgi

Det finns även operationer där man inte använder sig av laser. CLE / RLE och ICL är två av dem. Dessa behandlingar är att överväga om man lider av grav närsynthet, översynthet eller astigmatism. Är man över 60 år gammal är ofta CLE / RLE att föredra framför ICL. Detta på grund av att man då tar bort den naturliga (i detta fall åldersstela) linsen och ersätter den med en syntetisk sådan, istället för att ”bara” sätta en konstgjord framför. Ett ingrepp med metoden CLE / RLE utförs med lokalbedövning och gör inte ont. Hela proceduren går fort och ger ett långvarigt resultat. Efteråt får man använda ögondroppar för att hindra uppkomsten av infektioner, samt av samma anledning försöka låta bli att röra vid sina ögon.

ICL å andra sidan är en metod som används för att korrigera alla grader av myopi och hyperopi, även de mest extrema. Inte heller här används någon laser och det hela är färdigt på någon kvart. Redan dagen efter operationen brukar man kunna märka av en avsevärd förbättring av synen, oberoende av andra synhjälpmedel. Utöver de snabba resultaten medför ICL dessutom en mindre risk för bland annat torra ögon och nedsatt mörkersyn – besvär som annars kan uppstå efter en laserbehandling.

Här är några exempel på ögonbehandlingar vi skriver mer om:

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *