Vad är tårar?

Tårvätskan ligger som en film över ögat och fyller flera viktiga funktioner. När man har ögonen öppna är det viktigt att blinka tillräckligt ofta för att säkerställa att tårvätskan sprider sig över alla de områden av ögat där den behövs.

Det vetenskapliga namnet på tårflöde är lakrimation. Det kommer från ordet lacrima som betyder tår på latin.

tararTårvätska är viktig för ögats hälsa

Tårvätskan fyller flera viktiga funktioner i det mänskliga ögat. Den ser till att hålla hornhinnan fuktig och kan transportera bort partiklar (till exempel sandkorn och ögonfransar) och patogener (till exempel virus och svampar) från ögat.

Vid många ögonsjukdomar ökar utsöndringen av tårar eftersom kroppen försöker rena ögat. Ögoninflammation kan till exempel åtföljas av kraftigt rinnande ögon. Vid många allergier, till exempel pollenallergi, kan immunförsvaret överreagera och sätta igång ett ymnigt tårflöde för att få bort partiklar som egentligen inte är särskilt farliga.

Tårfilmen i ögat består av tre lager

Vi människor har en tårfilm i ögat som består av tre lager.

Lipidlagret (fett)

Lipidlargret är det yttre lagret, som fungerar som ett skydd mot omvärlden för de undre lagren. När ögat är stängt är lipidlagret i kontakt med insidan av ögonlocket.

Lipidlarget består huvudsakligen av oljor. Utsöndringen sker från Meiboms körtlar. Oljorna skapar en vattentät hinna som under normala omständigheter hindrar tårarna från att rinna ut ur ögat. (När vi gråter produceras däremot så mycket tårvätska att det blir översvämning och tårar börjar rinna ut ur ögat.)

Vattenlagret (vatten)

Direkt under lipidlagret ligger vattenlagret. Detta består till stor del av vatten och elektrolyter. Här finns också andra viktiga ämnen som är lösta i vattnet, bland annat lipocalin, lactoferrin, lysozyme, lacritin och antikroppar. Vattenlagret utsöndras av tårkörteln. Vattenlagret har många viktiga funktioner, bland annat för osmotiskt utbyte i ögat och för att ögats immunförsvar ska fungera. Vattenlagret är också viktigt för att tårvätskan ska spridas ut ordentligt över ögat och nå till alla områden där den behövs.

Mucinlagret (slem)

Närmast ögongloben ligger mucinlagret som består av slemämnen. Slemmet utsöndras av bägarceller som sitter i bindhinnan. Bindhinnan är en slemhinna som täcker ögongloben. (Bindhinna finns även på insidan av ögonlocket.) Bägarcellerna ser ut som små bägare och är fyllda med slem. Bägarcellerna bildar en vattenavstötlig hinna och hjälper till att sprida ut tårvätskan i ögat.

tarTre sorters tårar

Hos människan är det vanligt med ökad tårproduktion när vi upplever starka känslor, såsom sorg, besvikelse, smärta, rädsla, glädje, lättnad och högtidlighet. Dessa tårars sammansättning skiljer sig från de tårar vi kontinuerligt producerar för att hålla ögat i bra skick och de tårar som produceras för att rengöra ögat från irriterande element.

Basal tårvätska

Detta är en tårvätska som produceras för att kontinuerligt hålla hornhinnan fuktig och transportera bort småpartiklar som hamnar i ögonen utan att vi ens märker det. Tårvätskan är en viktig del av immunförsvaret, den innehåller bland annat element som kan attackera och eliminera bakterier.

Om man bär kontaktlinser kan den basala tårvätskan hjälpa till att syresätta ögat under kontaktlinsen genom att transportera syre dit som absorberats ur luften i delar av ögat som inte är täckt av kontaktlinsen.

Under ett normalt dygn producerar det mänskliga ögat mellan 0,75 och 1,1 gram basal tårvätska. Yngre personer ligger vanligen i den övre delen av spannet, produktionen av basal tårvätska tenderar att minska när vi åldras.

Basal tårvätska innehåller bland annat följande:

 • Vatten
 • Mucin
 • Lipider
 • Lysozym
 • Lactoferrin
 • Lipcalin
 • Lacritin
 • Immunoglobulin
 • Glukos
 • Urea
 • Natrium
 • Kalium

Saltinnehållet ligger vanligen på samma nivå som i blodplasman i kroppen.

Reflextårar

När främmande ämnen irriterar ögat producerar det reflexmässigt extra tårvätska för att försöka skölja bort dem och skydda ögat mot skada. Det kan till exempel röra sig om sandkorn, brandrök, tårgas eller pepparsprej. Många av oss har nog upplevt hur ögonen börjar tåras när vi hackar lök. Ibland kan det räcka med att näsan uppfattar irriterande ämnen för att ögonen ska reagera med ökat tårflöde, till exempel när man äter starkt chilikryddad mat.

Reflextårar kan också produceras då ögat utsätts för starkt ljus, när man kräks, när man hostar och när man gäspar.

Reflextårar produceras då TRP-kanaler i en gren av trillingnerven har triggats. Om den skärs av upphör produktionen av reflextårar.

Om man applicerar kokain på ögongloben uppstår en temporär förlamning av nervsluten vilket gör att reflextårar inte produceras även om ögonen utsätts för starkt irriterade ämnen, till exempel tårgas.

Emotionella tårar

Hos människor kan starka känslor trigga ökad produktion av tårvätska. Den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet kan öka tårkörtlarnas produktion genom att utsöndra neurotransmittorn acetylkolin.

Tårproduktionen kan bli så massiv att det blir översvämning i ögat och tårar börjar rinna ut – en tydlig signal till människor i vår omgivning som berättar för dem att vi upplever en stark känsla. Emotionella tårar kan också ackompanjeras av snyftningar, vilket är en form av snabba inandningar som är svåra att kontrollera.

Emotionella tårar har en annan sammansättning än basala tårar och reflextårar. Emotionella tårar innehåller högre halter av hormonen prolaktin och ACTH, samt av neurotransmittorn leu-enkephalin som har en smärtstillande effekt.

Om trillingnerven V1 skärs av upphör produktionen av reflextårar, däremot påverkar det inte den emotionella tårproduktionen.

Att gråta krokodiltårar

Krokodiler gråter inte för att de är ledsna utan för att utsöndra ett överskott på natrium. Under medeltiden spreds i Europa en föreställning om att krokodiler gråter över de byten de dödar och äter, eller att de till och med kan gråta för att locka till sig ett byte.

När en människa grät utan att egentligen vara ledsen utan bara ville lura andra kallade man det därför för att gråta krokodiltårar. Det samma gällde sådana tårar som fälldes av någon som kanske verkligen var lite ledsen över något men ändå inte tillräckligt ledsen för att ändra sitt beteende – likt legendens krokodil som gråter över sitt byte men ändå inte tänker låta bli att döda och äta upp det.

På senare år har det börjat spridas en missuppfattning om att krokodiltårar skulle innebära extra stora tårar som fälls för att man är extra ledsen. Detta användande kan lätt leda till missuppfattningar. ”När jag berättade att jag ville skiljas grät han krokodiltårar” betyder två väldigt olika saker beroende på om man använder ordet i sin korrekta betydelse eller ej.