Neovaskularisation i hornhinnan

Skapandet och tillväxten av nya kapillärer i tidigare icke-vaskulariserade områden i ögats hornhinna kallas för neovaskularisation och är ett symptom på att hornhinnorna inte får tillräckligt med syre från omgivningen. En vanlig orsak till detta är att kontaktlinser som inte är tillräckligt genomsläppliga ligger och blockerar hornhinnan. Kroppen försöker kompensera genom att skapa mer kapillärer (små blodkärl) i ögat eftersom blodet kan transportera syre.

Vad är hornhinnan?

Hornhinnan är en transparent hinna som täcker delar av ögat. Det är den yttersta hinnan och den försöker skydda ögat mot bland annat skräp och beröring. Hornhinnan är också viktig för vår synförmåga – ungefär två tredjedelar av ljusets brytning i ögat sker i hornhinnan (resten sker i linsen). Det är en inkorrekt krökt hornhinna som orsakar astigmatism.

Är neovaskularisation farligt?

Allvarlig neovaskularisation i hornhinnan kan hota din synförmåga.

Hur kan jag minska risken?

Det finns många olika orsaker till neovaskularisation i hornhinnan, bland annat herpes simplex-viruset, men en av de absolut vanligaste anledning är kontaktlinser. På den fronten finns det som tur är en hel del som vi kontaktlinsanvändare kan göra för att minska risken, och dessa åtgärder brukar också fungera för att dra i nödbromsen när problem redan har uppstått.

  1. Om möjligt, välj kontaktlinser som är bra på att släppa igenom gaser. Ju mer syre som kan passera genom kontaktlinsen desto lägre är risken för neovaskularisation.
  2. Sov aldrig med kontaktlinser som inte är avsedda att sova med.
  3. Även om dina kontaktlinser är avsedda att sova med kan det vara idé att låta bli, särskilt om du misstänker att du är i riskzonen för neovaskularisation eller har haft problem med detta tidigare.När ögat är stängt kan tårvätskan inte absorbera syre från luften och transportera det till hornhinnan. Risken för syrebrist är därför högre än när vi har ögonen öppna. När ögat är stängt måste hornhinnan få allt syre den behöver från blodkärlen på insidan av dina ögonlock. Om det ligger en kontaktlins mellan hornhinnan och ögonlocket minskar den överföringen av syre.
  4. Låt en optiker undersöka dina ögon en gång per år. En optiker kan upptäcka tidiga tecken på neovaskularisation långt innan du själv märker några symptom. Du får därför en chans att bromsa problemet innan det har hunnit växa sig stort.