Fungal keratitis

Fungal keratitis innebär att man har fått en svampinfektion i hornhinnan. En majoritet av alla patienter som diagnostiseras med fungal keratitis har råkat ut för någon ögonskada, till exempel att ha fått en tagg i ögat. Ögonskador orsakade av växter tycks vara särskilt troliga att leda till fungal keratitis, eventuellt för att det lever svamp på växten.

Andra kända faktorer som ökar risken för att drabbas av fungal keratitis är kontaktlinsanvändning, underliggande ögonsjukdomar och ett försvagat immunförsvar.

Vad gäller kontaktlinser så ökar risken för fungal keratitis om man använder dem på ett sätt som orsakar skada på ögonen, till exempel kontaktlinser som inte är exakt anpassade efter formen på ögonen. Givetvis är det också viktigt att följa korrekta hygienrutiner för kontaktlinsanvändning för att förebygga fungal keratitis och många andra otrevliga infektioner som kan utvecklas i ögonen. Att använda engångsrisker istället för flergångslinser minskar risken för svampinfektioner i ögat eftersom det inte finns något linsetui där svampen kan växa till sig. Vissa svampar producerar ett enzym som stärker deras motståndskraft mot väteperoxid, de kan alltså överleva även i kontaktlinsetuier där väteperoxid används som linsvätska.

Symptom på fungal keratitis

  • Röda ögon
  • Ljuskänslighet
  • Tårögdhet
  • Kladd som rinner ur ögat
  • Suddig syn
  • Ögonsmärta

Det kan vara svårt att diagnostisera fungal keratitis på egen hand eftersom det finns så många ögonproblem som ger samma symptom.

Vilken svamp orsakar fungal keratitis?

Många olika svamparter kan orsaka fungal keratitis, men arter från släktena Aspergillus och Candida är överrepresenterade.

År 2006 skedde ett omfattande utbrott av fungal keratitis i USA där boven visade sig vara svamp från släktet Fusarium. Utbrottet hängde ihop med en kontaktlinsvätska tillverkad av Bausch & Lomb.

Hur behandlas fungal keratitis?

Om du misstänker att du har drabbats av fungal keratitis bör du omedelbart ta ut eventuella kontaktlinser. Tag ut kontaktlinserna ur bägge ögonen även om du bara har symptom från ena.

Sök sedan medicinsk vård för att kontrollera att det verkligen är fungal keratitis det rör sig om. Många olika problem kan ge samma symptom som fungal keratitis. Läkaren kan behöva göra en odling för att avgöra vad som orsakar dina problem.

Fungal keratitis behandlas med svampdödande medel. Man kan antingen få svampdödande medel som ska appliceras direkt i ögat eller så skriver läkaren ut svampdödande tabletter som man tar oralt.

Olika svampdödande medel fungerar olika bra på olika sorters svamp. Arter av släktet Candida brukar till exempel vara mycket känsliga för Amfotericin B.

I vissa svåra fall krävs svampdödande behandling i flera månader innan man får bukt med problemet.

Är fungal keratitis farligt?

Allvarliga fall av fungal keratitis kan skada hornhinnan så allvarligt att en hornhinnetransplantation blir nödvändig för att bibehålla synen.

Hornhinnan står för ungefär två tredjedelar av ljusets brytning i ögat, bara en tredjedel sköts av linsen.