CLARE

Akronymen CLARE står för Contact Lens-Induced Acute Red Eye, det vill säga röda ögon som orsakats av kontaktlinsanvändning. CLARE är en inflammatorisk reaktion i den främre tredjedelen av ögat. Orsaken är endotoxiner (gifter) som produceras av gram-negativa bakterier.

Den främre tredjedelen av ögat innehåller bland annat hornhinnan, regnbågshinnan, glaskroppen och linsen.

Symptom på CLARE

Ett mycket karaktäristisk symptom på CLARE är att man drabbas väldigt plötsligt. Man brukar inte gradvis känna sig mer och mer irriterad i ögonen. Det finns gott om exempel på personer som gått och lagt sig på kvällen helt utan några symptom och sedan vaknat upp mitt i natten med allvarlig ögonsmärta och tårarna rinnande. Ögat är känsligt för ljus, och vid inspektion i spegel visar det sig att ögonvitan är mycket röd.

CLARE kan drabba ena eller bägge ögonen.

Vad orsakar CLARE?

CLARE orsakas av ett gift som produceras av vissa gram-negativa bakterier. Exempel på gram-negativa bakterier som hittats i ögon som drabbats av CLARE är sådana som tillhör släktena Pseudomonas och Serratia. Haemophilus influenzae kan också ligga bakom CLARE.

Vad som gör det hela extra komplicerat är att det inom en viss art av bakterier kan finnas vissa strängar som orsakar CLARE och andra som inte gör det – trots att det rör sig om samma art.

Behandling

Om du misstänker att du har drabbats av CLARE, ta omedelbart ut eventuella kontaktlinser. Ta ut dem ur bägge ögonen även om du bara har symptom från ena ögat.

Kontakta sjukvården eller din optiker för att säkerställa att det verkligen rör sig om CLARE och inte är något annat.

Kroppen kan vanligen hantera CLARE på egen hand utan behandling så länge man låter bli att använda kontaktlinser. Det kan ta flera veckor innan det är någorlunda säkert att använda kontaktlinser igen.

I vissa fall krävs antibiotikabehandling för att döda bakterierna som producerar giftet. Man kan till exempel få antibiotika som ska appliceras direkt i ögat under två dygn.

Eftersom CLARE är en inflammatorisk reaktion kan steroider användas för att lugna ned situationen, men användningen av steroider mot CLARE är omdiskuterat.

Kontaktlinser och CLARE

De flesta rapporterade fall av CLARE rör kontaktlinser av typen hydrogel, men CLARE förekommer även ihop med andra kontaktlinser, inklusive RGP-linser och kontaktlinser tillverkade av silikonelastomerer.

Att använda kontaktlinser dygnet runt verkar öka risken för CLARE. Vill man minska risken för CLARE kan man alltså sluta använda kontaktlinser medan man sover.

Risken för CLARE är extra hög under de första tre månaderna efter att man börjat använda kontaktlinser.